จังซีลอน สู่ ไข่มุกอันดามัน

ชาวเลเป็นชนกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาอยู่บนเกาะ อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลสืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่สิ่งที่ทำให้จังหวัดภูเก็ตเริ่มเป็นที่รู้จักก็คือ การทำเหมืองแร่