กลับเข้ามาในตัวเมืองกันบ้างกับที่เที่ยวทางวัฒนธรรมอย่าง ย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่รายล้อมไปด้วยอาคารชิโน-โปรตุกีส ตึกเก่าโบราณทรงคุณค่าและมีเสน่ห์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่สวยงามเรียงรายอยู่ตลอดสองข้างทางถนน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *